Arbetsprov

Arbetsprov eller arbets-EKG är en vanlig undersöknings metod vid utredning av patienter som har oklara bröstsmärtor och/eller oklara andningsbesvär. Den används också för uppföljning av patienter med känd hjärtsjukdom.

Undersökningen tillämpas också för medicinsk värdering av vissa yrkesgrupper som rökdykare (Brandmän) och vid arbete på hög höjd.

Det kan finnas många orsaker till bröstsmärtor. Syftet med arbetsprov är för att avslöja om orsaken till bröstsmärta är hjärtsjukdom dvs förträngningar i hjärtats kranskärl.

Vid förträngningar i hjärtats krans kärl uppstår syre brist i hjärtmuskel som gör att man får bröstsmärta vid fysisk och/eller psykiska påfrestningar. Besvären kan även uppträda i samband med vistelse i kyla och vind. Symptomen kan också yttra sig endast med andfåddhet vid ansträngningar.

Nedsättning av hjärtats funktion kan oftast inte avslöjas vid undersökning i vila och därför krävs det att patienten anstränger sig maximalt eller submaximalt genom att cykla på en ergometercykel.

Utförandet av undersökningen förutsätter att patienten kan cykla till han eller hon blir helt sliten. Kan man inte göra detta på grund t.ex rygg ,höft eller knä besvär så får man ingen säker upplysning om symtomen beror på syre brist i hjärtmuskel.

Förberedelser för arbetsprov
Undersökningen består av tre faser.

  1. EKG registrering och blodtrycks mättning samt läkar- undersökning i vila
  2. Arbetstest
  3. Observation i vila efter arbetsprovet

Cyklandet utförs på motionscykel där belastningen ökar kontinuerligt och man cyklar till dess man inte orkar mer, vilket brukar ta ca 10-15 minuter.

Innan man börjar cykla klistras EKG-elektroder på bröstkorgen och en blodtrycksmanchett sätts på över armen.

EKG och Pulsen registreras under hela arbetet och i vila efter arbetet som vanligen är ca 5-10 minuter. Blodtrycksmätning görs med jämna mellanrum under arbetet och efter arbetet.

  • Man bör undvika en stor måltid ca två timmar före arbetet. Man bör inte hellre röka 1-2 timmar före arbetet.
  • Man bör ha lämpliga kläder och skor med sig till arbetsprovet.
  • Man skall också ha med sig aktuell medicinlista.