Om oss

GalanaJag heter Galana Balcha.Jag är Oromo, född och uppväxt i Oromiyaa/Ethiopen. Jag kom till Sverige 1978 som stipendiat sponsrad av EFS missionär läkaren Dr Stig Lundholm och hans maka Greta Lundholm ,  Stig och Paula Håkansson samt   Björn och Ingrid Eklund i Helsingborg.

 

 

Jag är utbildad till läkare vid  Lunds Universitet.

Jag är specialist i generell Internmedicin  och  hjärtsjukdomar/kardiologi/.

Jag fick specialist kompetens i kardiologi vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Jag  har arbetat  i många år som överläkare med ansvar för hjärtsjukdomar vid sjukhuset i Hässleholm.

Sedan  2012 är  jag innehavare av hjärtspecialistmottagning som är offentligt finansierad verksamhet  enligt den nationella taxan i samverkansavtal med Region Skåne.

 

MarieJag heter Marie Nielsen och är legitimerad sjuksköterska sedan 1984, då jag tog examen på Malmö sjuksköterskeskola.

1984-1998 arbetade jag på HIA(hjärtintensiv avd), hjärtsviktsavdelning och på Thorax med vård av patienter som genomgått bypass-kirurgi, pacemakerinläggningar och ballongvidgning(PCI).

 

Jag har även  medverkat i studier inom hjärtforskningen. Under denna tiden väcktes mitt intresse och kärlek för hjärtsjukvård.

Sedan 2000 har jag min arbetsplats inom privat hjärtsjukvård på denna mottagning och jag har arbetat tillsammans med Dr Galana Balcha sedan 2012.

På mottagningen jobbar jag med att assistera och utföra hjärtundersökningar, blodprovstagning, influensavaccinering och att informera och utbilda patienter. Jag har även administrativa uppgifter som telefonrådgivning och tidbokning samt kommunikation med andra instanser inom hjärtsjukvården.

Utbildningar som jag genomgått förutom sjuksköterskeutbildningen är:

– instruktörsutbildning i hjärt-lungräddning, 1992
– specialistutbildning för sjuksköterskor inom kardiologisk vård, 20 poäng, Lunds Universitet, 1993
– kurs i klinisk läkemedelsprövning, Lunds Universitet, 2009
– utbildning i behandling av tobaksberoende(rökavvänjning), Hälsoenheten, SUS Lund

Lämna ett svar