Ultraljud av hjärtata

En ultraljudundersökning av hjärtat är en undersökningsmetod för att studera hjärtat via ultrljud. Tekniken ger möjlighet att avbilda hjärtat som stilbild och rörligbild och dessutom kan visa blodets flödesriktning och dess hastighet genom hjärtklaffar.

Förberedelser
Det behövs inga förberedelser. Om det är möjligt bör du undvika intag av vätskedrivande läkemedel innan undersökningen för att undvika bli kissnödig under undersökningen.

Hur går undersökningen till?
Du ligger på vänster sida på en undersökningsbrits och läkaren håller ultraljudgivaren mot ditt bröstkorg och förflyttar ultraljudgivaren på olika områden på bröstkorgen.

Hur lång tid tar undersökningen?
Undersökningen tar ca 15-30 minuter och du får höra resultatet med detsamma av läkaren.

Vad är det man ser?
På en bildskärm kan läkaren se och bedöma hjärtats rörelsemönster och dess pumpförmågan, klaffarnas utseende och dess funktion, blodflödesmönster genom hjärtklaffar, hjärtmuskeltjocklek och mm.

Vad kan den påvisa?
Undersökningen kan påvisa om  du har:

  • Hjärtsvikt som kan förklara din andningsbesvär
  • Förträngningar och läckage i klaffarna  som kan förklara blåsljud på ditt hjärta
  • Hjärtmuskelförtjockning  tillföljd av högt blodtryck eller inlagringssjukdomar

 Observera: Ultraljud av hjärta kan inte på visa om du har förträngningar i kranskälen.

 

Lämna ett svar