24 h blodtrycksmätning

Traditionellt mäts blodtrycket i vila i samband med besök på läkarmottagning/sjukhus.Om blodtryckmättningen visar högt värde uppreppas mätningen 2-3 gånger till med ca 1 veckas mellanrum för att se om patienten  värkligen har högt blodtryck.Alternativ till blodtrycksmättninag med 1 veckas intervall är 24-timmar blodtrycksregistrering i hemmet.

Vissa personer har högt blodtryck orsakat av spänning eller nervositet i samband med läkarbesök men normalt blodtryck under andra betingelser.Denna typp av högt blodtryck  kallas för Vitrockshögtblodtryck.För att särskilja Vitrockshögtblodtryck från värkling högtblodtryck görs ofta en 24-timmars blodtrycksmätning.

  • 24-timmars blodtryck görs också hos patienter som har terapiresitent högtblodtryck.
  • 24-timmars blodtryckmätning kan också vara bra för evaluering av given behandlings effekt.

Förberedelser

Du kan inte duscha under registreringsdygnet, i övrigt kan du utföra din vardagliga aktiviteter som vanligt.

Du kommer till mottagningen och träffar mottagningens sjuksköterska som sätter blodtrycksmanschett på överarmen och kopplar upp manscheten till själva blodtryckapparaten som fästes vid i ett bälte rundt om midjan.Apparaten mätter automatiskt  ditt blodtryck med jämna mellanrum vanligen var 20:minut dag tid och 1 gång i timmen nattetid.

Du får en dag bok med dig hem ,där du skall fylla i klockslag för olikaaktiviteter under registreringsdygnet. Du kan registrera t.ex olika symptomer så som yrsel,smärta, psykiska påfrestningar samt aktivitetrer så som promenader,trapp uppgång  och mm.

Du kommer tillbaka till mottagningen 24 timmar efter uppkopplingen för  avstängning av apparaten. Registreringen överförs till en dator som avläser resultatet och denna granskas och bedömes av läkaren och där efter får du veta resultatet innan du lämnar mottagningen.