Holter-EKG

Holter-EKG också kallad 24 timmars  EKG- registrering visar hjärtats elektriska aktivitet det vill säga  hur hjärtats sammandragning fungerar. Den kan visa om hjärtats sammandragning är regelbundet eller oregelbundet så som vid flimmer, om hjärtat slår  långsam eller snabb, om det finns blockering och  impulslednings störning med mera.

EKG registrering  kan utföras på läkarmottagning och vid behov även i hemmet under 24-48 timmar, vid behov upp mot 7 dagar.

24 timmars -EKG registrering utför man för att  upptäcka om orsaken till  hjärtklappningar och plötslig avsvimningsattacker förorsakas av hjärtrytm störningar.

Hur går undersökningen till?
På läkarmottagning  registreras ett EKG medan du ligger på undersökningsbrits, uppkopplad till   EKG-apparat med  några elektrod klister på bestämda områden på kroppen och där efter   granskas av läkare  om det föreligger avvikelser som har betydelse för din hälsa.

För 24  eller 48 timmars-EKG registrering  möter du upp på läkarmottagning och  Sjuksköterska  klistrar EKG-elektroder på fem bestämda områden på kroppen och där efter kopplar till en inspelningsapparat som registrerar EKG under hela registrerings dygnet.Denna bär du i ett bälte runt om midja eller axeln.Du får ett pappers  av sjuksköterskan som du skall skriva på vilka aktiviteter du gör och eventuella besvär eller symptom du har  samt tidpunkt för symptomen.

Analysen av 24-timmas EKG kan ta några dagar. Resultatet sändes till din läkare som har beställt undersökningen och han/hon ger dig besked om undersökningsresultatet.

Om du går hos hjärtläkare på mottagningen kommer han höra av sig till dig om resultatet.

Lämna ett svar